Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Letos se koná v termínu od 4. do 10. listopadu 2019.

Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

 

 

 

Motto Týdne rané péče „Domov je doma„ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dětí s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

 

Zaměření letošního 12. ročník uvádí slogan „Každé dítě je úžasné“. Snaží upozornit na důležitost komplexní podpory rodiny, jejích potřeb v návaznosti na reálný život v místní komunitě. Raná péče v současnosti vychází z jeho běžného, každodenního života dítěte a jeho možností.

Narození dítěte s postižením je náročná životní situace, která zasáhne jen rodinu, ale celé její okolí. Nedá se na ni dostatečně připravit, je vždy nečekaná. Mnoha rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu ji opětovně vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče pomáhá rodinám na cestě vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich. Dítě s postižením je ukotveno v rodinném systému v různých rolích, jedináček, sourozenec, vnuk, vnučka…Sourozenci jsou nedílnou součástí podpory rané péče a letošní rok by část tématu Týdne rané péče měla patřit jim. Protože KAŽDÉ dítě je jedinečné, úžasné, osobité.

Připojte se i letos k osvětové kampani Týden rané péče. Šiřme společně povědomí o rané péči, jejím významu i přínosu. Letošní slogan se týká i Vašich klientských rodin. Na nás záleží, zda raná péče bude vidět.

V Týdnu rané péče můžete pořádat dny otevřených dveří, semináře, workshopy jak pro veřejnost, tak pro odborníky ve Vašem regionu. Oslovte média, pozvěte na stáž studenty, uspořádejte výstavu fotek z Vaší praxe. Každá příležitost dát vědět o rané péči se počítá.

Jako každý rok pro Vás připravujeme balíček podpůrných materiálů, bannery, loga Týdne rané péče, které můžete využít na Vašich materiálech. Váží se pouze ke kampani, jsou neutrální k poskytovateli.

 

Za Společnost pro ranou péči

Mgr. Pavla Matyášová

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.