Čtvrtek

Bohumín

Den otevených dveří ve středisku SALOME
9–16h, Poradna rané péče SALOME, Bohumín Nerudova 1041

📜 Pozvánka

Brno

Výstava: Příběhy dětí – Poradna rané péče Dorea
Kafe v rozkladu, Veselá 172/6

📜 Pozvánka

Kazuistický seminář pro poradkyně rané péče
Poradna rané péče Dorea, Kamenná 11

📜 Pozvánka

České Budějovice

Dobrodny v Solnici
Restaurace Solnice, Piaristické nám. 3

📜 Pozvánka

Zážitkový seminář pro studenty ZSF JCU
14–15h, Společnost pro ranou péči, Čechova 164/1

📜 Pozvánka

Kutná Hora

Den otevřených dveří Střediska Na Sioně
8–16h, Středisko na Sioně, Palackého nám. 320

📜 Pozvánka

Ostrava

Výstava fotografií Každé dítě je úžasné
4.–28. 11., OC FORUM NOVÁ KAROLINA, Jantarová 3344/4, Ostrava

Šátkový bazar
14–19h, TESCO OSTRAVA - FUTURUM, Novinářská 3178/6a, Ostrava

Pardubice

Den otevřených dveří Střediska rané péče v Pardubicích
9–16h, Středisko rané péče v Pardubicích, Bělehradská 389

📜 Pozvánka

Vsetín

Setkání s logopedem na téma Komunikace u dětí se speciálními potřebami
Centrum Auxilium, budova Vsetínské polikliniky, 4. patro

📜 Pozvánka

Zlín

Výstava fotografií rané péče pro děti se vzácným nervosvalovým onemocněním
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

📜 Pozvánka